دسته قفل زنهای تهران در روز تاسوعا در مقابل تکیه قورخانه

دسته قفل زنهای تهران در روز تاسوعا در مقابل تکیه قورخانه

تهران روزگار گذشته و عهد قجر دارای چندین تکیه بوده و در سال 1285 هجری شمسی حدود سی تکیه داشته و بعدها حدود پانزده تکیه به این تکایا افزون می‌شود. در حقیقت در هر محله‌ی تهران چندین تکیه وجود داشته که پیش از ایجاد تکیه‌ی دولت، تکیه‌ی حاج میرزا آقاسی که تکیه‌ی عباس‌آباد نیز خوانده می شود، پراهمیت‌ترین تکیه‌ی تهران محسوب می‌شد . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

تهران روزگار گذشته و عهد قجر دارای چندین تکیه بوده و در سال 1285 هجری شمسی حدود سی تکیه داشته و بعدها حدود پانزده تکیه به این تکایا افزون می‌شود. در حقیقت در هر محله‌ی تهران چندین تکیه وجود داشته که پیش از ایجاد تکیه‌ی دولت، تکیه‌ی حاج میرزا آقاسی که تکیه‌ی عباس‌آباد نیز خوانده می شود، پراهمیت‌ترین تکیه‌ی تهران محسوب می‌شد؛ اما با اندکی مطالعه و پیگیری مستمر درمی‌یابیم که تعداد تکایای تهران بیش از این‌ها بوده و تعداد یک‌صد و بیست‌وپنج تکیه در تهران روزگار قدیم وجود داشته است.

 

قفل زنان تکیه قورخانه

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •