تصویری دیده نشده از محمد رحیم  امیرنظام (علاالدوله ) نسق چی باشی  دوره  ناصرالدین  شاه  قاجار

تصویری دیده نشده از محمد رحیم امیرنظام (علاالدوله ) نسق چی باشی دوره ناصرالدین شاه قاجار

اکثر حکّام، چنین فردی برای خود داشتند و تا اوایل سلطنت مظفرالدّین شاه، رواج داشته وظیفه او، بریدن سر، بینی و… بوده‌است. میرغضبان و کارمندان اداره مزبور در دورة قاجار، بیشتر در خانوادة علاءالدّوله دوام پیدا کردند . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

اکثر حکّام، چنین فردی برای خود داشتند و تا اوایل سلطنت مظفرالدّین شاه، رواج داشته وظیفه او، بریدن سر، بینی و… بوده‌است. میرغضبان و کارمندان اداره مزبور در دورة قاجار، بیشتر در خانوادة علاءالدّوله دوام پیدا کردند.

 

محمد رحیم امیرنظام علاالدوله نسق چی باشی

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •