عکسی دیده نشده از کلنل گلروپ (رئیس سوئدی ژاندارمری ایران ) به اتفاق جمعی از صاحب منصبان و افسران ایرانی ژاندارمری

عکسی دیده نشده از کلنل گلروپ (رئیس سوئدی ژاندارمری ایران ) به اتفاق جمعی از صاحب منصبان و افسران ایرانی ژاندارمری

تاسیس ژاندارمری دولتی به‌وسیله مجلس دوم(۱۲۸۸۱۲۹۰. ش) نشان‌دهنده تلاش مهمی بود که در دوران مشروطیت به دست دولت ایران برای ایجاد نوعی سازمان قدرتمند جدید و در عین‌حال ملی، که به صورت تمام و کمال در مقابل مقامات ایرانی پاسخگو باشد، انجام شد. این اقدام در واقع به مثابه پایدارترین طرح از سلسله طرح‌هایی بود که برای نوسازی نیروهای مسلح به ریاست افسران خارجی اجرا می‌شد . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

تاسیس ژاندارمری دولتی به‌وسیله مجلس دوم(۱۲۸۸۱۲۹۰. ش) نشان‌دهنده تلاش مهمی بود که در دوران مشروطیت به دست دولت ایران برای ایجاد نوعی سازمان قدرتمند جدید و در عین‌حال ملی، که به صورت تمام و کمال در مقابل مقامات ایرانی پاسخگو باشد، انجام شد. این اقدام در واقع به مثابه پایدارترین طرح از سلسله طرح‌هایی بود که برای نوسازی نیروهای مسلح به ریاست افسران خارجی اجرا می‌شد

 

کلنل گلروپ رئیس سوئدی ژاندارمری ایران

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •