وزارت دفاع یا وزارت جنگ؟!

وزارت دفاع یا وزارت جنگ؟!

محمدرضا پهلوی می خواست محبوب ترین فرد ایران باشد. او حاضر نبود بپذیرد که در میان ایرانیان کسی بهتر از اوست. از جمله بسیار تلاش می کرد تا مصدق را چهره ای بد و منفور نشان دهد. شاید انقلاب اسلامی ضربه ای محکم به او بود تا بداند بر خلاف باور غلطش مردم ایران هیچ تمایلی به او ندارند . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

محمدرضا پهلوی می خواست محبوب ترین فرد ایران باشد. او حاضر نبود بپذیرد که در میان ایرانیان کسی بهتر از اوست. از جمله بسیار تلاش می کرد تا مصدق را چهره ای بد و منفور نشان دهد. شاید انقلاب اسلامی ضربه ای محکم به او بود تا بداند بر خلاف باور غلطش مردم ایران هیچ تمایلی به او ندارند:

«در زمان رژیم شاه ایران تنها کشور جهان بود که به جای وزارت دفاع وزارت جنگ داشت و علت این امر هم چیزی جزء بغض شاه نسبت به مصدق نبود. چون او در زمان نخست وزیری خود نام این وزارتخانه را به وزارت دفاع تغییر داده بود و شاه هم نمی توانست نام انتخابی مصدق را بپذیرد. شاه هرگز چشم نداشت کسی را ببیند که مورد توجه مردم قرار دارد. محبوبیت مصدق و موفقیت او در ملی کردن نفت ایران شاه را واقعا به خشم آورده بود و نیز در مورد حسن علی منصور هم در بعضی محافل شنیده شد که قتل او آنقدرها سبب ناراحتی شاه را فراهم نکرد؛ چون رفتار و گفتار منصور توانسته بود خیلی ها را به طرفش جلب کند.»

 

منبع: فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه: ح.ا. مهران، تهران، نشر اطلاعات، 1386، ص 141

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •