عکسی دیده نشده از تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع

عکسی دیده نشده از تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع

عکسی دیده نشده از تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع

کافه تاریخ- تاریخستان

 

 عکسی دیده نشده از تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع

 

تابوت ناصرالدین شاه

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •