سیاح خارجی در حسرت دیدن زن بی حجاب ایرانی

سیاح خارجی در حسرت دیدن زن بی حجاب ایرانی

حجاب ایرانیان برای سیاحان خارجی همیشه مسئله بوده است. تا جایی که پیر لوتی که در عصر مظفرالدین شاه به ایران آمد در حسرت دیدن یک زن بی چادر بود. تا آنکه خلاصه در همسایگی خود با دیدن رخت های موجود در پشت بام خوشحال شد که امروز زن این خانه باید برای برداشتن این البسه به پشت بام بیاید و سیاح او را خواهد دید . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

حجاب ایرانیان برای سیاحان خارجی همیشه مسئله بوده است. تا جایی که پیر لوتی که در عصر مظفرالدین شاه به ایران آمد در حسرت دیدن یک زن بی چادر بود. تا آنکه خلاصه در همسایگی خود با دیدن رخت های موجود در پشت بام خوشحال شد که امروز زن این خانه باید برای برداشتن این البسه به پشت بام بیاید و سیاح او را خواهد دید:

«خادم من با شتاب و با حال مخصوص، وارد اتاق شده، گفت: خانم روی پشت بام است و آمده است جورابهای سبز خود را ببرد. من باعجله دنبال او می روم. بالاخره خانم آنجا است و از پشت سر، خیلی جذاب و فریبنده است. خود را در اباس چیت و موهایش را در پارچه ابریشمی، مستور داشته است. سرانجام سر خود را بر می گرداند و گویا با چشمان حیله گر خود به ما چنین می گوید: همسایه ها بی خود زحمت نکشید. این خانم پیرزنی است هفتاد ساله. دندانهایش همه ریخته و کلفت پیر خانه است.  واقعا تا چه اندازه ساده لوحیم که تصور می کنیم خانم زیبایی روی پشت بام می آید تا در معرض خطر دیده شدن قرار گیرد!»

 

منبع: میتر مهرآبادی، زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران، نشر آفرینش، 1386، ص 146

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •