سند تاریخی/ وقتی اربابان مواد مخدر سرشان کلاه می رود!؟

سند تاریخی/ وقتی اربابان مواد مخدر سرشان کلاه می رود!؟

نامه رضا بوشهری به جواد بوشهری درباره تقلب رعایا در ارسال جنس و مخلوط کردن آب تریاک و خاک با گندم و ارائه پیشنهادات جهت جریمه کردن آنها . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه رضا بوشهری به جواد بوشهری درباره تقلب رعایا در ارسال جنس و مخلوط کردن آب تریاک و خاک با گندم و ارائه پیشنهادات جهت جریمه کردن آنها

 

مواد مخدر جواد بوشهری

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •