استخدام در سازمانهای دولتی؛ دغدغه مهم بهائیان در عصر پهلوی

استخدام در سازمانهای دولتی؛ دغدغه مهم بهائیان در عصر پهلوی

در این سند به مکاتبات بیت العدل اعظم و محفل روحانی ملی بهاییان ایران راجع به خودداری کلیه دوائر دولتی و موسسات و شرکت های خصوصی از استخدام افراد تحصیل کرده و متخصصین بهایی در ایران ، مجوز اقامت اطباء بهایی ایرانی در آلمان بدلیل محروم بودن آنان از استخدام دولتی در ایران ، درخواست انجام اقداماتی از سوی نماینده جامعه بین المللی بهایی در نیویورک درباره مشکلات استخدامی بهاییان ایران و . . . اشاره شده است.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

مکاتبات بیت العدل اعظم و محفل روحانی ملی بهاییان ایران راجع به خودداری کلیه دوائر دولتی و موسسات و شرکت های خصوصی از استخدام افراد تحصیل کرده و متخصصین بهایی در ایران ، مجوز اقامت اطباء بهایی ایرانی در آلمان بدلیل محروم بودن آنان از استخدام دولتی در ایران ، درخواست انجام اقداماتی از سوی نماینده جامعه بین المللی بهایی در نیویورک درباره مشکلات استخدامی بهاییان ایران ،  درخواست تهیه نقشه اراضی متعلق به امر و متعلق به ثابت و عکسهایی از محل سجن اکبر و تدابیر متخذه جهت حفظ آن

 

استخدام بهائیان در ایران

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •