هوو؛ مسئله تاریخی زن ایرانی!

هوو؛ مسئله تاریخی زن ایرانی!

«هوو» همیشه برای زن ایرانی مسئله بوده است. اگرچه امروز تعدد زوجات امری است که کمتر تحقق می یابد، اما در گذشته که امری معمول تر بوده نیز برای زنان مسئله انگیز بوده است. به طوری که همیشه تا جایی که ممکن بود تلاش می کردند تا ازدواج دوباره شوهر خود را به هم زنند؛ اگرچه در آن دوره اگر در این امر موفق نمی شدند، تلاش می کردند تا خود را با وضعیت جدید هماهنگ کنند . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

«هوو» همیشه برای زن ایرانی مسئله بوده است. اگرچه امروز تعدد زوجات امری است که کمتر تحقق می یابد، اما در گذشته که امری معمول تر بوده نیز برای زنان مسئله انگیز بوده است. به طوری که همیشه تا جایی که ممکن بود تلاش می کردند تا ازدواج دوباره شوهر خود را به هم زنند؛ اگرچه در آن دوره اگر در این امر موفق نمی شدند، تلاش می کردند تا خود را با وضعیت جدید هماهنگ کنند:

«در تابستان 1853 به همدان می رفتم. بین راه خانم محترمی از ما پیشی گرفت. این خانم با ارابه پست به همدان می رفت و این کاری سخت دشوار است که به ندرت خانمی به آن تن در می دهد. وی خود را شاهزاده خانمی معرفی کرد. به محض رسیدن به همدان شنیدم که این شاهزاده خانم قلابی، زن فیلبان سلطنتی بوده که به محض شنیدن خبر ازدواج شوهرش، بدون فوت وقت، پیش او می رفته است. وی سی و پنج میل راه را ظرف دو روز طی کرد و این سعادت را یافت که عروسی را بهم بزند.»

 

منبع: میتر مهرآبادی، زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران، نشر آفرینش، 1386،ص 260

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •