فساد اخلاقی سرکنسول ایران در گنجه

فساد اخلاقی سرکنسول ایران در گنجه

عریضه ایرانیان مقیم گنجه به مجلس شورای ملی مبنی برشکایت از سوءرفتار میرزااحمدخان کنسول ایران در گنجه بدلیل فساد اخلاقی وی و توهین به ایرانیان مقیم ، درخواست برکناری نامبرده

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

 

فساد اخلاقی سرکنسول ایران در گنجه

عریضه ایرانیان مقیم گنجه به مجلس شورای ملی مبنی برشکایت از سوءرفتار میرزااحمدخان کنسول ایران در گنجه بدلیل فساد اخلاقی وی و توهین به ایرانیان مقیم ، درخواست برکناری نامبرده

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •