عبدالله قاجار (جهانبانی) عکاس دربار ناصری

عبدالله قاجار (جهانبانی) عکاس دربار ناصری

مهم ترین شیوه ثبت وقایع زندگی شاهان تا آن موقع کتب تاریخی ای بود که به قلم نویسندگان درباری و با نظر شاه نوشته می شد. ناصرالدین شاه هم از این امر مستثنی نبود. وی با داشتن مجموعه‌ای از نویسندگان زبردست مانند اسلاف خودش دست به این کار زد و حتی این کار را به روزنامه ها که آن هم وسیله ای جدید به حساب می آمد تسری داد . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

مهم ترین شیوه ثبت وقایع زندگی شاهان تا آن موقع کتب تاریخی ای بود که به قلم نویسندگان درباری و با نظر شاه نوشته می شد. ناصرالدین شاه هم از این امر مستثنی نبود. وی با داشتن مجموعه‌ای از نویسندگان زبردست مانند اسلاف خودش دست به این کار زد و حتی این کار را به روزنامه ها که آن هم وسیله ای جدید به حساب می آمد تسری داد، به طوری که سفرهای شاه در داخل و خارج کشور، در اندک مدتی بعد، به صورت پاورقی روزنامه ویا کتاب چاپ سنگی با ویرایش و سانسور نویسندگان درباری در دسترس عموم قرار می گرفت. ولی ورود دوربین عکاسی در ثبت وقایع برای شاه جوان جلوۀ دیگر داشت. ضبط وقایع بدون کم و کاست و همان طوری که هست مطلوب هر آدمی است. و هر چند شاید  در بسیاری از موضوعات واقعه ثبت درست وقایع، چندان مورد پسند حکومتگران نباشد ولی به هر حال گریزی از آن نبود و شاه حتی اگر عکسی را نمی پسندید که در دید همگان باشد، در پستوی عکاسخانه خود ضبط می کرد.

 

عکاس دربار ناصری

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •