سندی درباره فساد اداری کارمندان گمرک بندر شاهپور

سندی درباره فساد اداری کارمندان گمرک بندر شاهپور

نامه ای از گمرک بندر شاهپور مبنی بر ارائه شرحی از سوء استفاده های کارمندان اداره مذکور و درخواست رسیدگی

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه ای از گمرک بندر شاهپور مبنی بر ارائه شرحی از سوء استفاده های کارمندان اداره مذکور و درخواست رسیدگی

 

تخلف در بندر شاهپور

 

 

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •