دغدغه  شاهزاده های پهلوی برای تهیه بخاری زمستانی

دغدغه شاهزاده های پهلوی برای تهیه بخاری زمستانی

نامه دفتر مخصوص علی رضا پهلوی به کاخ سعدآباد و درخواست تهیه بخاری برای کاخ زمستانی علی رضا پهلوی

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه دفتر مخصوص علی رضا پهلوی به کاخ سعدآباد و درخواست تهیه بخاری برای کاخ زمستانی علی رضا پهلوی

 

تهیه بخاری برای علیرضا پهلوی

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •