روش محافظت از شاهزادگان خاندان پهلوی توسط گارد سلطنتی

روش محافظت از شاهزادگان خاندان پهلوی توسط گارد سلطنتی

تیپ گارد جاویدان شاهنشاهی یا گارد سلطنتی نام یگان ویژه ای در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود که مسئولیت حفاظت از خاندان سلطنتی و پاسداری از نظام پادشاهی را بر عهده داشت. سازمان گارد شاهنشاهی شامل لشکر پیاده گارد شاهنشاهی، تیپ گارد جاویدان شاهنشاهی و مرکز آموش بود و اولین بار فرماندهی آنرا تیمسار سپهبد محسن هاشمی نژاد بعهده داشت. در این سند جزئیاتی جالب در باره روش حفاظت از شاهزادگان پهلوی به ویژه در هنگام مسافرت به خارج از کشور آمده است.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

تیپ گارد جاویدان شاهنشاهی یا گارد سلطنتی نام یگان ویژه ای در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود که مسئولیت حفاظت از خاندان سلطنتی و پاسداری از نظام پادشاهی را بر عهده داشت. سازمان گارد شاهنشاهی شامل لشکر پیاده گارد شاهنشاهی، تیپ گارد جاویدان شاهنشاهی و مرکز آموش بود و اولین بار فرماندهی آنرا تیمسار سپهبد محسن هاشمی نژاد بعهده داشت. در سال ۱۳۵۷ فرماندهی گارد شاهنشاهی بعهده تیمسار سپهبد عبدالعلی بدره‌ای بود و معاونت آنرا تیمسار سپهبد مهدی رحیمی بعهده داشت. در جریان وقایع انقلاب، لشکر پیاده گارد مامور به فرماندار نظامی تهران شد و هیچگاه تیپ گارد جاویدان در درگیری های شهری ورود پیدا نکرد حتی در جریان وقایع ۲۱ بهمن علی‌رغم دستور تیمسار بدره ای برای کمک به لشکر گارد در جریان شورش دوشان تپه، تیمسار علی نشاط به بهانه ماموریت ویژه گارد جاویدان برای حفاظت از کاخ ها و ابنیه سلطنتی از همراهی استنکاف نمود و در روز ۲۲ بهمن همبستگی خود را از طریق پیام رادیویی نیز اعلام نمود.

 

حفاظت از شاهزاده های پهلوی

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •