مقابله همه جانبه علمای اصفهان با استبداد ظل السلطان

مقابله همه جانبه علمای اصفهان با استبداد ظل السلطان

ظل السلطان مرد بسیار قدرتمند و مستبدی بود؛ او اصفهان و مناطق اطراف آن را تحت سیطره خود داشت. اما جالب اینکه علمای اصفهان برای مقابله با این شخص، هیچ گونه تردیدی به خود راه ندادند و به مقابله با او پرداختند . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ظل السلطان مرد بسیار قدرتمند و مستبدی بود؛ او اصفهان و مناطق اطراف آن را تحت سیطره خود داشت. اما جالب اینکه علمای اصفهان برای مقابله با این شخص، هیچ گونه تردیدی به خود راه ندادند و به مقابله با او پرداختند:

«از پیشگامی آقانجفی در جنبش ضداستعماری-ضداستبدادی تحریم تنباکو (که مورد اعتراف کسروی نیز قرار دارد) و مبارزه با کمپانی های استعماری رژی و هاتز که بگذریم، باید از حمایت جدی و پیگیر وی (همراه برادرش: حاج آقا نورالله) از نهضت عدالتخواهی پیش از مشروطیت (1323-1324 ق) و سپس رهبری جنبش مشروطیت در اصفهان یاد کنیم که در قالب تشکیل نهادهایی چون انجمن ولایتی اصفهان و تقویت سیاسی و معنوی آن بروز داشت و خوشبختانه از غربزدگی های رایج آن دوران نیز به دور بود. در صدر مشروطه، ظلل السلطان (شازده سنگدل و سفاک قاجار) حکومت اصفهان را در چنگ داشت و مانع پیشبرد مشروطیت (و از آن جمله: برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای ملی) در آن شهر بود. آقا نجفی و ظل السلطان، به مبارزه با خودکامگی حاکم پرداخته  و راه را برگزاری انتخابات گشودند.»

 

منبع: علی ابوالحسنی، شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385، چاپ سوم، ص 180-181

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •