نمائی از گنبد غازان خان و منار بسطام در دوره ناصری

نمائی از گنبد غازان خان و منار بسطام در دوره ناصری

منطقه سمنان، مجموعه تاریخی بایزید بسطامی در شهر تاریخی و قدیمی بسطام شهرستان شاهرود، در برگیرنده مجموعه آثاری از دوران سلجوقی به بعد را شامل می‌شود و در کنار آن مرقد و خانقاه «ابو یزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی» ملقب به «سلطان العارفین» و از عرفای نامی و مشهور ایران در قرن سوم هجری قمری قرار دارد.

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

منطقه سمنان، مجموعه تاریخی بایزید بسطامی در شهر تاریخی و قدیمی بسطام شهرستان شاهرود، در برگیرنده مجموعه آثاری از دوران سلجوقی به بعد را شامل می‌شود و در کنار آن مرقد و خانقاه «ابو یزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی» ملقب به «سلطان العارفین» و از عرفای نامی و مشهور ایران در قرن سوم هجری قمری قرار دارد. مرقد ابو یزید چیزی جز یک قبر ساده در گوشه جنوبی صحن، در مجاورت گنبد و ایوان غازان خان نیست، کل مجموعه بایزید بسطامی شامل خانقاه، مساجد، مناره، برج، امامزاده و... است.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •