روکم کنی به سبک زن ایرانی

روکم کنی به سبک زن ایرانی

حسادت ها و جدل های زنان ایرانی همیشه در نوع خود جالب توجه بوده است. این مسئله سبب می شد که شاهد داستان های جالبی باشیم که نشان از رقابت آنها برای تحقیر دیگری و بالا بردن خود دارد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

حسادت ها و جدل های زنان ایرانی همیشه در نوع خود جالب توجه بوده است. این مسئله سبب می شد که شاهد داستان های جالبی باشیم که نشان از رقابت آنها برای تحقیر دیگری و بالا بردن خود دارد:

«احتمال دارد خانمی به ضیافتی برود و یا چادری نو و تا حدی باشکوه که آشکارا به آن می بالد، بپوشد. میهمانی دیگر که از او بیزار است یا کینه ای به دل دارد، روز بعد کسی را به بازار می فرستد تا همان جنس را جست و جو کند و بیاید. آن گاه یک میهمانی برگزار می کند. از همان خانمی که لباسی مجلل داشت، دعوت به عمل می آورد و ترتیبی می دهد تا یکی از کنیزانش جامعه ای از جنس لباس آن خانم به تن کند و آن گاه از آشفته حالی و پریشان خاطری میهمانش لذت می برد...»1

 

1-میتر مهرآبادی، زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران، نشر آفرینش، 1386،ص 458

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •