انگلیسی ها را بیرون کنید! کانال سوئز را ملی کنید!

انگلیسی ها را بیرون کنید! کانال سوئز را ملی کنید!

نواب نه تنها به دنبال حکومت اسلامی در ایران بود و می خواست استعمارگران را از ایران بیرون کند؛ حتی تلاش می کرد تا ایده های خود را در مورد لزوم مواجهه کشورهای اسلامی با استعمار نیز مطرح کند. آنچنان که این کار را در مصر نیز دنبال می کرد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

نواب نه تنها به دنبال حکومت اسلامی در ایران بود و می خواست استعمارگران را از ایران بیرون کند؛ حتی تلاش می کرد تا ایده های خود را در مورد لزوم مواجهه کشورهای اسلامی با استعمار نیز مطرح کند. آنچنان که این کار را در مصر نیز دنبال می کرد:

«در زمستان همین سال(1332) نواب برای شرکت در موتمر اسلامی قدس در اردن سفری به آن کشور می کند و با شاه حسین که آن روزها جوانی بیش نبود به طوری سخن می گوید که در روزنامه های عرب زبان، نواب به عنوان مرد هفته معرفی می شود. او در این سفر به دعوت شهید سیدقطب از رهبران فکری اخوان المسلمین به مصر می رود و در رژه ی نظامی سالروز انقلاب مصر به همراه نجیب و ناصر شرکت می کند و در دانشگاه فواد قاهره به دعوت جمعیت اخوان المسلمین مصر به سخنرانی می پردازد و می گوید: «انگلیسی ها را بیرون کنید! کانال سوئز را ملی کنید!»1

 

1-محمد جواد حجتی کرمانی، آموزگار من نواب: چگونه با نواب صفوی آشنا شدم؟، تهران، اطلاعات، 1385، ص 55-56

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •