تعجب ملکه انگلیس از دروغ شاخدار پهلوی دوم

تعجب ملکه انگلیس از دروغ شاخدار پهلوی دوم

در اوایل اسفند 1339 مقرر شد ملکه الیزابت و شوهرش پرنس فیلیپ و گروهی از مقامات بلندپایه انگلستان به ایران سفر نمایند. روز ششم اسفند 1339 مراسم استقبال رسمی در فرودگاه مهرآباد به عمل آمد و مهمانان به سوی تهران عزیمت نمودند. فردای آن روز، طبق برنامه قرار بود ملکه انگلیس ازکوی کارگران نهم آبان بازدید به عمل آورند. هنگامی که ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ داخل یکی از آپارتمانها شدند با صحنه ای خنده دار مواجه شدند.

کافه تاریخ- کشکول

 

در اوایل اسفند 1339 مقرر شد ملکه الیزابت و شوهرش پرنس فیلیپ و گروهی از مقامات بلندپایه انگلستان به ایران سفر نمایند. روز ششم اسفند 1339 مراسم استقبال رسمی در فرودگاه مهرآباد به عمل آمد و مهمانان به سوی تهران عزیمت نمودند. فردای آن روز، طبق برنامه قرار بود ملکه انگلیس ازکوی کارگران نهم آبان بازدید به عمل آورند. هنگامی که ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ داخل یکی از آپارتمانها شدند با صحنه ای خنده دار مواجه شدند. یک مرد تنومند سیبیلو با کت و شلوار سرمه ای و کراوات و یک زن سرخاب و سفید مالیده که از وضعیتشان معلوم بود که عضو ساواک هستند، از ملکه استقبال نمودند. آپارتمان به نوعی مبله شده بود که از بسیاری از جهات از خانه های بسیاری از کارمندان دولت و طبقه متوسط مجلل تر بود.  ملکه با مشاهده این صحنه سوال نمود« آیا همه کارگران ایرانی در خانه هایشان تلویزیون دارند و از امکانات رفاهی برخوردار هستند؟» بدیهی است که پاسخ میهامانداران مثب بود. ولی آثار ناباوری در چهره ملکه و شوهرش دیده می شد.

 

منبع: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،در حاشیه سیاست خارجی، تهران، نشر گفتار، 1378، ص 105

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •