قمه و جذابیت آن برای خارجی ها

قمه و جذابیت آن برای خارجی ها

چند دهه پیش یکی از سلاح های مرسوم و موجود در خانه ها قمه بود؛ اما قمه چه مختصات داشت که ناظرین خارجی را جلب کرد تا درباره آن در خاطراتشان بنویسند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

دنیای قدیم، دنیای سلاح های سرد بود و برخلاف امروز که استفاده و نگه داری سلاح به شدت ممنون است، هر کسی چند شمشیر و ... در خانه نگهداری می کرد. چند دهه پیش یکی از سلاح های مرسوم  و موجود در خانه ها قمه بود؛ اما قمه چه مختصات داشت که ناظرین خارجی را جلب کرد تا درباره آن در خاطراتشان بنویسند:

«قمه یک ابزار دفاعی متداول است که کمتر کسی ممکن است آن را نداشته باشد. قمه سلاحی دو لبه، محکم، نوک تیز و بسیار شبیه به شمشیرهای روم باستان است که تیغه ای با حدود یک فوت و نیم درازا و سه اینچ پهنا دارد. به طور کلی بسیار تیز وبراست و قادر است مهلکترین ضربه ها را وارد کند. مردم در مواقع عادی از آن تنها برای بریدن اجسام استفاده می کنند و ضربه زدن با آن را نامردانه می دانند مگر در دفاع از خویش، چراکه حتی یک ضربه­ ی آن نیز کشنده است.»1

 

1-ویلیام ریچارد هولمز، سفرنامه ساحل خزر، ترجمه: شبنم حجتی سعیدی، رشت، فرهنگ ایلیا، 1390، ص 42

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •