تصویری از معلم شیمی دارالفنون در کنار شاگردانش

تصویری از معلم شیمی دارالفنون در کنار شاگردانش

در این تصویر آلمر معلم شیمی و فیزیک و چند تن از محصلین مدرسه دارالفنون مشاهده می شوند.

کافه هنر- عکس

 

در این تصویر آلمر معلم شیمی و فیزیک و چند تن از محصلین مدرسه دارالفنون مشاهده می شوند.

 تصویری از معلم شیمی دارالفنون در کنار شاگردانش

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •