رضاشاه پهلوی و تغییر نام کوی و برزن

رضاشاه پهلوی و تغییر نام کوی و برزن

تا آنجا که من به یاد دارم، این نامگذاری تحمیلی به کوی و برزن هم از یادگارهای دوران رضاشاهی است که از تهران آغاز شد و به سایر شهرها سرایت کرد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

رضاشاه پهلوی تلاش کرد تا به بهانه نو کردن جامعه ایرانی هر آنچه را که در ارتباط با گذشته را بزداید و نظامی نو را پدید آورد. جالب اینکه این مسئله حتی نامگذاری مکان ها و خیابان ها را نیز در بر می گرفت:

«تا آنجا که من به یاد دارم، این نامگذاری تحمیلی به کوی و برزن هم از یادگارهای دوران رضاشاهی است که از تهران آغاز شد و به سایر شهرها سرایت کرد. در جای دیگری در همین کتاب آورده ام که آن بنده خدا چون با خاندان قاجار و هر چه به آن خاندان بستگی داشت عداوت می ورزید می کوشید تا آثار وجودی آنها را به هر طریق که باشد از میان بردارد؛ روی این اصل بود که آسیب های جبران ناپذیری به آداب و روسم، به سنت های ارجمند، به سبک های معماری جا افتاده با اقلیم و خلاصه فرهنگ بومی ایران وارد کرد. از جمله این ویرانگری ها یکی هم عوض کردن نام کوی ها و محله های قدیم تهران بود که یاداور حکومت سلسله قاجار بود.»1

 

1-حسین شهید زاده، راه بی بازگشت، تهران، انتشارات اطلاعات، 1390، ص 130

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •