سازماندهی خبرنگاران خارجی برای ملاقات با اشرف پهلوی

سازماندهی خبرنگاران خارجی برای ملاقات با اشرف پهلوی

حکومت پهلوی برای ایجاد چهره مثبت از خود در بین افکار عمومی دنیا- علی رغم ظلم و استبداد داخلی- هزینه هنگفتی برای ملاقات خبرنگاران خارجی با خاندان پهلوی می نمود. از جمله این موارد دعوت از خبرنگاران خارجی و پرداخت کلیه هزینه های مسافرت آنها به ایران بود.

کافه تاریخ- سند

 

حکومت پهلوی برای ایجاد چهره مثبت از خود در بین افکار عمومی دنیا- علی رغم ظلم و استبداد داخلی- هزینه هنگفتی برای ملاقات خبرنگاران خارجی با خاندان پهلوی می نمود. از جمله این موارد دعوت از خبرنگاران خارجی و پرداخت کلیه هزینه های مسافرت آنها به ایران بود. در این سند نامه ریموند نیکوله به امیرمتقی معاون وزارت دربار مبنی بر معرفی خبرنگاران فرانسوی علاقمند به سفر به تهران و مصاحبه با اشرف پهلوی مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •