تصویری از پیشکار شاعر مسلک ظل السلطان!

تصویری از پیشکار شاعر مسلک ظل السلطان!

میزرا طغرل خان ، شاعر و پیشکار ظل السلطان در کنار یک راس پازن شکار شده در شکارگاه قمشلو

کافه تاریخ- عکس

 

میزرا طغرل خان ، شاعر و پیشکار ظل السلطان در کنار یک راس پازن شکار شده در شکارگاه قمشلو

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •