پارتی بازی دکتر مصدق در انتصابات دولتی

پارتی بازی دکتر مصدق در انتصابات دولتی

بدون شک یکی از عوامل اصلی پیروزی کودتاچیان در سال 1332، علاوه بر پشت کردن مصدق به آیت الله کاشانی و ایجاد شکاف بین دو رهبر نهضت ملی شدن  نفت ، اعتماد بیش از حد مصدق به برخی از نزدیکان و حتی قوم و خویشانش بود که  نهایتاً همین افراد هم از پشت به وی خنجر زدند و موجبات سقوط وی را در 28 مرداد 1332 فراهم نمودند.

کافه تاریخ- کشکول

 

بدون شک یکی از عوامل اصلی پیروزی کودتاچیان در سال 1332، علاوه بر پشت کردن مصدق به آیت الله کاشانی و ایجاد شکاف بین دو رهبر نهضت ملی شدن  نفت ، اعتماد بیش از حد مصدق به برخی از نزدیکان و حتی قوم و خویشانش بود که  نهایتاً همین افراد هم از پشت به وی خنجر زدند و موجبات سقوط وی را در 28 مرداد 1332 فراهم نمودند. نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده از طریق همسرش بانو مریم فیروز که دختر دایی مصدق بود با مصدق روابط گرمی بر قرار کرد و توانست مصدق را به پشتیبانی افراد حزب توده در قبال پشت کردن به آیت الله کاشانی و دوستانش مطمئن نماید. این راز را کیانوری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت به ایران در جزوات پرسش و پاسخ حزب توده فاش ساخت. وی در خاطراتش درباره قوم و خویش بازی مصدق بدون توجه به صلاحیت آنها می نویسد: «مصدق انتخابهای بدی در بین همکاران، اعضای کابینه و فرماندهان نظامی و انتظامی داشت. مصدق به رغم انتقادات جدی نزدیکانش، فردی مانند متین دفتری- دامادش- که عامل مسلم امپریالیسم امریکا بود را با خود به شورای امنیت برد و فردی مانند سرتیپ دفتری -خواهرزاده مصدق- را در حساس ترین پستها یعنی ریاست شهربانی گمارد.»

 

منبع:خاطرات نورالدین کیانوری، تهران، نشر اطلاعات، 1382، ص28

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •