سفر پادشاه بلژیک به دعوت محمدرضا پهلوی به ایران

سفر پادشاه بلژیک به دعوت محمدرضا پهلوی به ایران

کالسکه حامل محمدرضا پهلوی و بودوئن پادشاه بلژیک هنگام حرکت در یکی از خیابانهای تهران

کافه تاریخ- عکس

 

کالسکه حامل محمدرضا پهلوی و بودوئن پادشاه بلژیک هنگام حرکت در یکی از خیابانهای تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •