نابودی سه چهار جمعیت گیلان بر اثر طاعون

نابودی سه چهار جمعیت گیلان بر اثر طاعون

در سال های 1830-1831 طاعون وحشتناکی در گیلان شیوع پیدا کرد که سه چهارم جمعیت آن را نابود کرد و سبب کاهش جمعیت شهر شد. همه آنهایی که به کوه های مجاور فرار نکرده بودند نابود شدند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در زندگی سده های گذشته بیماری های همه گیر می توانست یک جامعه را به سوی نابودی ببرد. این مسئله سبب می شد تا امید به زندگی و سبک و سیاق زیستن شکلی متفاوت به خود بگیرد. به گونه ای که ممکن بود ناگهان شهری به خانه ارواح تبدیل شود. اتفاقی که در رشت افتاد و این شهر بخش عمده جمعیت خود را دویست سال پیش از دست داد:

«در سال های 1822 هنگامی که فریزر به این جا آمده بود، رشت شهری آباد و رو به رشد بود و او جمعیت رابین 60 هزار تا 80 هزار نفر تخمین زده بود. بازارهای وسیعش چیزی حدود ششصد باب مغازه داشت و همه چیز به شهری تجاری و پر رونق دلالت داشت. در سال های 1830-1831 طاعون وحشتناکی در گیلان شیوع پیدا کرد که سه چهارم جمعیت آن را نابود کرد و سبب کاهش جمعیت شهر شد. همه آنهایی که به کوه های مجاور فرار نکرده بودند نابود شدند و اگرچه سال بعد برخی از نجات یافتگان بازگشتند اما شمار آنها از یکصد نفر تجاوز نکرد. پس از آن رشت دوباره به عنوان یک شهر بازرگانی مطرح شد و به سرعت بر اهمیت و رونق افزوده گشت. این شهر در حال حاضر حدود 20 هزار نفر سکنه دارد و بازارهای آن دوباره محل تجارتی پر رونقی شده اند.»1

 

1-ویلیام ریچارد هولمز، سفرنامه ساحل خزر، ترجمه: شبنم حجتی سعیدی، رشت، فرهنگ ایلیا، 1390، ص 82

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •