اغتشاش در تهران در جریان جنگ جهانی اول

اغتشاش در تهران در جریان جنگ جهانی اول

تهران فوق العاده مغشوش بود. خبر پیشرفت قوای عثمانی به فرماندهی صاحب منصبان آلمانی ساعت به ساعت به تهران می رسید و یک نوع اضطراب و نگرانی عجیب ایجاد می کرد.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ایران در جریان جنگ جهانی اول کشوری به شدت به هم ریخته بود. این مسئله را می توان با نفوذ گسترده آلمان، انگلیس، روسیه و عثمانی نشان داد. نفوذ این کشورها عملا سبب می شد تا وضعیت زندگی بر عموم ایرانیان سخت و دشوار شود:

«تهران فوق العاده مغشوش بود. خبر پیشرفت قوای عثمانی به فرماندهی صاحب منصبان آلمانی ساعت به ساعت به تهران می رسید و یک نوع اضطراب و نگرانی عجیب ایجاد می کرد. ماژور ابوالحسن خان پورزند که گفتیم همراه مهاجران بود، به نفع متحدین به همدان حمله کرد و قوای ساخلوی همدان که تحت فرماندهی سرهنگ جعفرقلی آقا بود تسلیم شدند. سفرای خارجی در تهران هر کدام به نفع کشور خود مشغول تبلیغات بودند. سفرای روس و انگلیس و فرانسه، احمدشاه و نایب السلطنه را تحت فشار گذاشته بودند که پایتخت را به اصفهان منتقل کند، و از سوی دیگر سفرای آلمان و اطریش و عثمانی می کوشیدند که شاه را از این خیال منصرف سازد. بالاخره مستوفی الممالک، رئیس دولت وقت، تصمیم خود را گرفت و بدین عنوان که ایران یک کشور بی طرف است، از انتقال پایتخت به اصفهان جلوگیری کرد.»1

 

1-صادق ادبی، سی سال با رضاشاه در قزاقخانه و قشون، به کوشش: خسرو معتضد، تهران، نشر البرز، 1385، ص 78-79

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •