سرنوشت املاکی که رضاشاه غصب کرده بود

سرنوشت املاکی که رضاشاه غصب کرده بود

رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او، تا مدتها روزنامه ها و مجلات کشور بود از نمونه هایی از غضب اموال مردم توسط رضاخان. البته گاهی پول مختصری هم به عنوان بهای آن می داد....

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

یکی از مهترین فسادهایی که در دوره رضاشاه در این کشور رقم خورد، دزدی و غصب املاکی بود که به مردم تعلق داشت و شاه به زور از آنها گرفت. رضا پهلوی از این راه سود سرشاری برد و دارایی بسیاری را به هم زد:

«رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او، تا مدتها روزنامه ها و مجلات کشور بود از نمونه هایی از غضب اموال مردم توسط رضاخان. البته گاهی پول مختصری هم به عنوان بهای آن می داد. املاک را به منطقه های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه  یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره می کرد. در سال 1319 (یک سال قبل از رفتن رضاخان از ایران) صورتحساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود، که همه اینها را به محمدرضا منتقل کرد و سایر اولاد او بی نصیب ماندند. بعدها  آنها به رضاخان شکایت کردند و او نیز به محمدرضا نوشت که کاخ های فرزندان را به آنها انتقال دهد و علاوه بر آن به هرکدام یک میلیون تومان بپردازد، که سریعا انجام شد.»1

 

1-حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1393، ص 111-112

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •