جذابیت توتستان های گیلانی برای سیاحان خارجی

جذابیت توتستان های گیلانی برای سیاحان خارجی

کل تولید ابریشم استان بالغ بر صدهزار من شاهی است و در حدود 150 من شاهی از محصول را این نوع مرغوب تشکیل می دهد که توان رقابت با انواع خارجی را دارد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در فرهنگ زندگی اقتصادی مردم گیلان زمین پرورش درخت توت جایگاه و اهمیت برجسته ای داشت. بخصوص که این گیاه دارای اهمیت اقتصادی صادراتی نیز بود. وضعیت باغهای درخت توت را می توان به روایت سفرنامه نویسان خارجی نیز بیان کرد:

«کل تولید ابریشم استان بالغ بر صدهزار من شاهی است و در حدود 150 من شاهی از محصول را این نوع مرغوب تشکیل می دهد که توان رقابت با انواع خارجی را دارد... توتستان ها در سراسر گیلان به چشم می خوردند. درخت به روشی که در زیر شرح داده می شود از دانه به وجود می آید: به میوه ها فرصت داده می شود تا آنقدر روی شاخه ها برسند تا خودشان از آن بیفتند. سپس آن را له می کنند و به صورت خمیری در می آورند و آنها را درون گودال هایی در زمین در عمق چهار اینچی زمین قرار می دهند... پنج شش سال زمان لازم است تا بتوان از برگ های درخت جوان بدون آسیب رساندن به آن استفاده کرد. هر دو نوع توت سفید و سیاه در توتستان وجود دارند...»1

 

1-ویلیام ریچارد هولمز، سفرنامه ساحل خزر، ترجمه: شبنم حجتی سعیدی، رشت، فرهنگ ایلیا، 1390، ص 92

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •