هزینه 100 هزار دلاری حضور اشرف پهلوی در کمسیون حقوق بشر

هزینه 100 هزار دلاری حضور اشرف پهلوی در کمسیون حقوق بشر

نامه اسدالله علم وزیر دربار به هویدا نخست وزیر مبنی بر درخواست حواله نمودن مخارج سفر اشرف پهلوی رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به امریکا جهت شرکت در کمیسیون مذکور

کافه تاریخ- سند

 

نامه اسدالله علم وزیر دربار به هویدا نخست وزیر مبنی بر درخواست حواله نمودن مخارج سفر اشرف پهلوی رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به امریکا جهت شرکت در کمیسیون مذکور

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •