جشن وزارت خارجه برای به سلطنت رسیدن رضاشاه

جشن وزارت خارجه برای به سلطنت رسیدن رضاشاه

با تغییر سلطنت در ایران، حکومت پهلوی تلاش کرد تا به انحاء مختلف حکومت ها و دولت های دیگر را وادار کند که حکومت تازه تاسیس ایران را به رسمیت بشناسند....

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

با تغییر سلطنت در ایران، حکومت پهلوی تلاش کرد تا به انحاء مختلف حکومت ها و دولت های دیگر را وادار کند که حکومت تازه تاسیس ایران را به رسمیت بشناسند. عبارات جدید از زبان سفیر ترکیه به خوبی بیانگر تاخیر آن حکومت در برسمیت شناختن رضاشاه و واکنش ایرانی ها است:

امروز یورنیف مستشار روسیه آمد. یورنیف گفت: «هنوز نتوانستیم حکومت را به رسمیت بشناسیم.» یک ساعت بعد آلفین آمد و گفت: «یورنیف اینجا بود که تلگراف آمد و حکومت را به رسمیت شناختیم» روس ها واقعا نمی دانند چه کار می کنند!

سه روز است که جشن برپاست. در وزارت خارجه  هم جشن بر پا بود. از سفارت روسیه کسی نرفته بود. از ما هم کسی نرفته بود. امروز صبح از وزارت خارجه زنگ زدند و پرسیدند که چرا نیامدید؟ ولی الله خان هم جواب داده که کسی از برپایی جشن خبر نداشته است. امشب وحیدبیگ و واصفی بیگ همراه همسرانشان به جشن می روند. چند نفر هم از سفارت روس خواهند رفت. به روس ها خبر دادم که ما روز یکشنبه حکومت را به رسمیت خواهیم شناخت.

 

1-ممدوح شوکت بیگ، خاطرات تهران: یادداشت های سفیر ترکیه از ماجرای تغییر سلطنت، آبان- بهمن 1304، ترجمه: حسن اسدی، تهران، پردیس دانش، 1390، ص 77-78

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •