تصاویر/ معرکه‌گیری با خرس در تهران قدیم

تصاویر/ معرکه‌گیری با خرس در تهران قدیم

چهار تصویر زیر معرکه گیری در تهران قدیم را نشان می دهد که برای جلب تماشاچیان با خرس کشتی می گیرد.

کافه تاریخ- تاریخستان

 

این عکس ها که مربوط به سال 1330 در تهران است مردی را در حال کشتی گرفتن با یک خرس غول پیکر نشان می دهد. با این حال مکان دقیق این عکس ها و اینکه این خرس چطور برای این منظور آموزش دیده مشخص نیست. 

خرس و معرکه گیری

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •