نمائی از کوه بیستون کرمانشاه در عهد سلطنت محمدشاه قاجار

نمائی از کوه بیستون کرمانشاه در عهد سلطنت محمدشاه قاجار

کوه بیستون کوهی در نزدیکی شهر بیستون و ۳۲ کیلومتری شهر کرمانشاه ودر شهرستان هرسین قرار داره که سنگ نبشته بیستون بر روی اون قرار داره. این سنگنبشته که به فرمان داریوش بزرگ بر روی کوه به سه خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده، مهم ترین اثر تاریخی به جا مانده در کوه بیستونه.

کافه تاریخ- عکس

 

کوه بیستون کوهی در نزدیکی شهر بیستون و ۳۲ کیلومتری شهر کرمانشاه ودر شهرستان هرسین قرار داره که سنگ نبشته بیستون بر روی اون قرار داره. این سنگنبشته که به فرمان داریوش بزرگ بر روی کوه به سه خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده، مهم ترین اثر تاریخی به جا مانده در کوه بیستونه. تا امروز ۲۸ اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و ۱۳ اثر همراه سنگ نبشته بیستون در ۸ ژوئیه ۲۰۰۵ به ثبت جهانی رسیده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •