شاهزاده خوش سلیقه و کم اشتها!

شاهزاده خوش سلیقه و کم اشتها!

نامه های علی ایزدی رئیس دفتر اشرف پهلوی به هرمز قریب مبنی بر ارسال پول جهت تهیه مروارید برای اشرف پهلوی و مذاکره راجع به دریافت تخفیف از فروشنده

کافه تاریخ- سند

 

نامه های علی ایزدی رئیس دفتر اشرف پهلوی به هرمز قریب مبنی بر ارسال پول جهت تهیه مروارید برای اشرف پهلوی و مذاکره راجع به دریافت تخفیف از فروشنده

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •