مراسم خواستگاری در دهه 50 در جزیره قشم

مراسم خواستگاری در دهه 50 در جزیره قشم

خانواده داماد به خواستگاری می روند و در صورت موافقت خانواده عروس موضوع تعیین مهریه مطرح می شود که میزان آن بین سه تا پنج هزار تومان است...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

مراسم خواستگاری از جمله سنت های خاصی اسلامی و ایرانی است. از این رو که برخلاف جوامع امروزین اروپایی که فرهنگ آنها در حال گسترش در همه جهان است، خانواده های عروس و داماد با یکدیگر قرارهایی را منعقد می کردند که پایبند و دوام زندگی ها مبتنی بر همین تضمین خانواده ها بود. یکی از سنت های دیدار خانوادگی و خواستگاری تعیین مهریه بود که در هر کجای کشور مبنای خود را داشت. در قشم اما:

«... خانواده داماد به خواستگاری می روند و در صورت موافقت خانواده عروس موضوع تعیین مهریه مطرح می شود که میزان آن بین سه تا پنج هزار تومان است. این مبلغ در وسط جزیره گاه میزانش تا ده هزار تومان بالا می رود. دلیل این امر به امکانات اقتصادی ساکنان مرکز جزیره بستگی دارد. ساکنان دهات داخل جزیره بیشتر کشاورز و دامپرور هستند و چون از کار صید و صیادی به دور هستند در شرایط عادی از نظر درآمد و امکانات اقتصادی در سطح پایین تری از ساکنان حاشیه جزیره قرار دارند...»1

 

1-پرویز ورجاوند، سفرنامه جنوب، تهران، چاپخش، 1351، ص 61-62

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •