تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه

تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه

تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار و همسر علی ظهیرالدوله به اتفاق دو تن از دختران خود در لباس دراویش

کافه تاریخ- عکس

 

تومان آغا ملقب به فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار و همسر علی ظهیرالدوله به اتفاق دو تن از دختران خود در لباس دراویش

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •