دانشکده حقوق دانشگاه تهران به روایت 70 سال پیش

دانشکده حقوق دانشگاه تهران به روایت 70 سال پیش

امروز نظام آموزشی کشور در سطح آموزش عالی بسیار گسترده است. به طوری که ورود به دانشگاه ها کار دشواری نیست. اما چند دهه پیش عبور از سد کنکور اقدامی خطیر بود.

کافه تاریخ- کشکول

 

امروز نظام آموزشی کشور در سطح آموزش عالی بسیار گسترده است. به طوری که ورود به دانشگاه ها کار دشواری نیست. اما چند دهه پیش عبور از سد کنکور اقدامی خطیر بود؛ به روایت حسین شهید زاده، شاهد عینی آن زمان توجه کنید:

«در کنکور سراسری دانشگاه تهران در سال 1322 تنها هشتاد هزار نفر شرکت کرده بودند که از این عده شماری داوطلبان ورود به دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودند و تنها صد نفر نخستین، راه به دانشکده داشتند. برای این صد نفر هم دانشکده در سال اول جای کافی در اختیار نداشت، به طوری که دانشجویان در پاره ای ساعت های درس کنار اتاق می ایستادند و به درس استاد گوش می دادند.»1

 

1-حسین شهید زاده، راه بی بازگشت، تهران، انتشارات اطلاعات، 1390، ص 257

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •