شاهی که خلف وعده کرد!

شاهی که خلف وعده کرد!

نامه محمدعلی شاه قاجار به صدراعظم راجع به تشکیل مجلس و دستور انتخاب نمایندگان

کافه تاریخ- سند

 

نامه محمدعلی شاه قاجار به صدراعظم راجع به تشکیل مجلس و دستور انتخاب نمایندگان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •