نخستین سالن سینما در ایران در چه سالی و توسط چه کسی افتتاح شد؟

نخستین سالن سینما در ایران در چه سالی و توسط چه کسی افتتاح شد؟

بعد از فرازونشیب ورود هنر سینما به ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار،  در سال 1303 شمسی نخستین سالن سینما به معنای واقعی آن بنام «گراند  سینما»  به به همت علی وکیلی در در خیابان لاله زار تهران در « گراند هتل »  افتتاح شد .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

بعد از فرازونشیب ورود هنر سینما به ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار،  در سال 1303 شمسی نخستین سالن سینما به معنای واقعی آن بنام «گراند  سینما»  به به همت علی وکیلی در در خیابان لاله زار تهران در « گراند هتل »  افتتاح شد . به این ترتیب با افتتاح گراند سینما، آبرومندترین سینمای تهران از چشم متجددین عصر رضا شاه شروع به کار کرد. از سال 1313 نمایش فیلم های خبری خارجی در سینماهای تهران آغاز شد. این فیلم ها از سوی سفارت انگلیس در اختیار شخصی به نام ابوالقاسم طاهری که کارمند سفارت در ایران بود و در ضمن برای «بی بی سی » نیز کار می کرد ، قرار می گرفت و او اخبار مخصوص کشور انگلیس را که به صورت فیلم در لندن تهیه می شد، ترجمه می کرد. این فیلم ها پس از بازبینی از سوی اداره ی هنرهای صنایع مستظرفه در سینماها پخش می شد. موضوعات آنها هم اغلب در خصوص اخبار دربار انگلیس، اختراعات، ملاقات های سیاسی در لندن، افتتاح مجالس در انگلیس و گاهی گزارش هایی از مستعمرات انگلیس بود. علی وکیلی، مبتکر حوزه ی سینما در ایران در سال 1309  دست به ابتکار دیگری زد و نخستین مجله ی سینمای ایران را منتشر نمود.  این مجله که سینما و نمایشات نام داشت، در قطع کوچک رقعی، با 43 صفحه به قیمت سه ریال منتشر شد. علی وکیلی، صاحب امتیاز نشریه بود و سردبیری آن را فردی به نام اسحاق  زنجانی بر عهده داشت.

 

منبع:جاودانی، ح. سال شمار تاریخ سینمای ایران، تهران، قطره، چاپ اول، 1379، ص 22

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •