تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی یکی از حوزه های مورد علاقه شاه پهلوی بود و محمدرضاشاه سیاست خارجی را به عنوان حیاط خلوت خود تلقی می نمود؛ ازاینرو سالانه سفرهای متعددی به کشورهای مختلف  دنیا با صرف هزینه های کلان انجام می داد.

کافه تاریخ- سند

 

حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی یکی از حوزه های مورد علاقه شاه پهلوی بود و محمدرضاشاه سیاست خارجی را به عنوان حیاط خلوت خود تلقی می نمود؛ ازاینرو سالانه سفرهای متعددی به کشورهای مختلف  دنیا با صرف هزینه های کلان انجام می داد. این هزینه های به قدری گزاف بود که برای تامین آن نیاز به تصویب نامه هیئت وزیران بود. در این سند نامه اشرف احمدی به اداره حسابداری دربار شاهنشاهی در موضوع موافقت هیات وزرا در پرداخت هزینه سفر محمدرضا شاه به سوئد ، بلژیک و اطریش مشاهده می شود.


 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •