مرگ

مرگ "ارناندو د سوتو" اکتشافگر اسپانیایی

اکتشافگر اسپانیایی در حین جستجو برای طلا در امتداد رودخانه می‌سی‌سی‌پی درگذشت.

کافه تاریخ- تاریخستان

 

اکتشاف گر اسپانیایی در حین جستجو برای طلا در امتداد رودخانه می‌سی‌سی‌پی درگذشت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •