شطرنج بازی در عهد ناصری

شطرنج بازی در عهد ناصری

سه اتباع خارجی مقیم ایران هنگام بازی شطرنج در اواسط دوره ناصری

کافه تاریخ- عکس

 

سه اتباع خارجی مقیم ایران هنگام بازی شطرنج در اواسط دوره ناصری

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •