خروج جنازه رابرت ایمبری از ایران

خروج جنازه رابرت ایمبری از ایران

تلگراف علی اکبر افشار به رضاخان سردارسپه مبنی بر اعلام خروج جنازه رابرت ایمبری از خاک ایران

کافه تاریخ- سند

 

تلگراف علی اکبر افشار به رضاخان سردارسپه مبنی بر اعلام خروج جنازه رابرت ایمبری از خاک ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •