یکی از الواط اصفهان و نوچه هایش

یکی از الواط اصفهان و نوچه هایش

یک تن از الواط اصفهان و نوچه های وی در حال شرب خمر در دوره ظل السلطان

کافه تاریخ- عکس

 

یک تن از الواط اصفهان و نوچه های وی در حال شرب خمر در دوره ظل السلطان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •