وثوق الدوله و اعطای انگشتری الماس به نزدیکانش

وثوق الدوله و اعطای انگشتری الماس به نزدیکانش

نامه حسن وثوق الدوله رئیس الوزرا به احمدشاه قاجار مبنی برتقاضای اعطای انگشتری الماس به سیف الاسلام مازندرانی

کافه تاریخ- سند

 

نامه حسن وثوق الدوله رئیس الوزرا به احمدشاه قاجار مبنی برتقاضای اعطای انگشتری الماس به سیف الاسلام مازندرانی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •