بالا کشیدن حقوق مستخدمین آرامگاه فتحعلی شاه توسط پهلوی ها

بالا کشیدن حقوق مستخدمین آرامگاه فتحعلی شاه توسط پهلوی ها

نامه عباس آزادیان و احمد کاظم زاده مستخدمین آرامگاه فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار به غلام رضا پهلوی مبنی بر درخواست پرداخت حقوق معوقه خود از اداره کل بودجه توسط اداره آموزش و پرورش قم مشاهده می شود.

کافه تاریخ- سند

 

در این سند نامه عباس آزادیان و احمد کاظم زاده مستخدمین آرامگاه فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار به غلام رضا پهلوی مبنی بر درخواست پرداخت حقوق معوقه خود از اداره کل بودجه توسط اداره آموزش و پرورش قم مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •