درخواست القاب و عناوین فرنگی در زمان قاجاریه

درخواست القاب و عناوین فرنگی در زمان قاجاریه

این سند شامل نامه محمدولی خان تنکابنی رئیس الوزرا به احمدشاه قاجار مبنی برتقاضای اعطای رتبه پرنس و لقب سپهدار اعظم به حسین پاشاخان باتوجه به خدمات وی می باشد.

کافه تاریخ- سند

 

این سند شامل نامه محمدولی خان تنکابنی رئیس الوزرا به احمدشاه قاجار مبنی برتقاضای اعطای رتبه پرنس و لقب سپهدار اعظم به حسین پاشاخان باتوجه به خدمات وی می باشد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •