انعام کنسولگری هندوستان به یک ایرانی در ازای تهیه شاهنامه

انعام کنسولگری هندوستان به یک ایرانی در ازای تهیه شاهنامه

پیش نویس نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه در مورد تصویب نامه هیات وزرا راجع به پرداخت مبلغ 500 روپیه توسط ژنرال کنسولگری هندوستان بعنوان انعام به شیرمرد پارس مقیم هندوستان در ازاء تهیه شاهنامه و تقدیم به احمد شاه قاجار

کافه تاریخ- سند

 

پیش نویس نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه در مورد تصویب نامه هیات وزرا راجع به پرداخت مبلغ 500 روپیه توسط ژنرال کنسولگری هندوستان بعنوان انعام به شیرمرد پارس مقیم هندوستان در ازاء تهیه شاهنامه و تقدیم به احمد شاه قاجار

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •