لوازم رضا خان موقع خروج از ایران

لوازم رضا خان موقع خروج از ایران

در این سند صورت مجلس ارزیابی مامورین گمرک بندر عباس با حضور جم وزیر دربار پهلوی؛ ارزیابی  لوازم رضا شاه پهلوی مشاهده می شود.

کافه تاریخ- سند

 

در این سند صورت مجلس ارزیابی مامورین گمرک بندر عباس با حضور جم وزیر دربار پهلوی؛ ارزیابی  لوازم رضا شاه پهلوی مشاهده می شود. رضاخان پس از وقایع شهریور 1320 مجبور به ترک ایران شد. ابتدا به جزیره موریس تبعید شد و سپس عازم ژوهانسبورگ شد و در آنجا درگذشت. جنازه وی با وجود آن که پسرش در ایران شاه بود، وضعیت بهتری از ایام زنده بودنش در غربت نداشت و سال‌ها در مصر نگهداری شد تا اوایل سال 1329،شاه موفق شد، جنازه پدرش را به ایران بیاورد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •